Norbert Bradel - trener mentany dla sportowców
Trening mentalny Hipnoza sportowa Kinsporth Life Kinetik Coaching

Kinsporth® - kinezjologia sportowa

Uprawianie sportu na najwyższym poziomie jest możliwe jedynie przy pełnej symbiozie ciała i umysłu, dlatego kinezjologia sportowa nie kończy się na trenowaniu ciała. Uzyskanie równowagi fizycznej musi być kontynuowane w obszarze mentalnym oraz percepcyjnym.

Kinsporth® bazuje na rzetelnej wiedzy medycznej, naukowej oraz psychologicznej. Budowany krok po kroku model treningowy, zawsze skierowany jest w stronę potrzeb uczestników. Potrzeby te możemy identyfikować dzięki testom mięśniowym, dominacyjnym czy badaniom profilu organizacji umysłu sportowca. Daje nam to zdecydowaną przewagę tak w przygotowaniu samego treningu jak i budowaniu świadomości sportowca. W ten sposób możemy równocześnie trenować ciało oraz umysł osiągając równowagę fizyczno-mentalną.

Czym jest Kinsporth

Istnieją różne definicje kinezjologii sportowej. Jednym z pierwszych autorów publikacji z tej dziedziny byt John Varun Maguire, bazujący na pracach John F. Thie. Swoja pierwotną koncepcję rozbudował później, tworząc tzw. system MAPS (Maximal Athletic Performance System). Jedno z bardziej znanych zastosowań tego systemu treningowego miało miejsce w trakcie przygotować Reprezentacji Niemiec do mistrzostw świata 2006.

Kinezjologia (od grec. „kinesis" = ruch, nauka ruchu + „logos" = nauka) to holistyczna koncepcja ukierunkowana na procesy motoryczne, często też określana jako "coaching mięśni". Kineziologiia sportowa wykorzystuje najskuteczniejsze techniki i metody podstawowych kierunków kineziologii: Touch for Health®, Three In One®, Bain Gym®, Hyperton X ®. Jej podstawą jest wiedza naukowa oraz sportowa z zakresu metodyki oraz teorii treningu.

W kinezjologii posługujemy się modelem koncepcyjnym który dzieli mózg na prawą i lewą półkule. Neurologia nie potwierdza takiego modelu, niemniej jest to jedynie wyobrażenie na podstawie którego można zrozumieć potrzebę równowagi pomiędzy półkulami mózgu. Równowagę tę można trenować za pomocą ćwiczeń kinezjologicznych z zakresu Brain Gym® oraz Hyperton X®. Dzięki tym ćwiczeniom poprawiamy zarazem równowagę fizyczną jak i psychiczną.

Dla kogo jest Kinezjologia sportowa

Kinezjologia sportowa jest obszarem interdyscyplinarnym i nie ogranicza się do konkretnej dyscypliny sportu. Obszary zastosowania kinezjologii sportowej są zaś tak różne jak różne są potrzeby sportowców. Od umożliwienia techniki ruchowej do jej płynnego wykonania. Od uświadomienia hamujących przekonań po usunięcie wewnętrznych blokad. Od wspierania wzorców po testowanie składników żywieniowych. Wszystkie te działania mają jeden cel - wspieranie sportowca w realizacji wyznaczonego celu.


Co daje Kinsporth®

Kinsporth® skupia się na:

  • poprawie indywidulanych umiejętności i predyspozycji sportowych
  • rozwijaniu kompetencji społecznych w zespole i poza nim
  • wyuczeniu skutecznych reakcji w sytuacjach stresowych niezależnie od wieku oraz uprawianej dyscypliny

Ćwiczenia praktyczne pozwalają na uzyskanie równowagi fizycznej i poprawę stabilności mięśni głębokich. Pozwalają także na zrównoważenie procesów mentalnych i percepcyjnych w celu zapewnienia pełnej spójności.