Norbert Bradel - trener mentany dla sportowców
Trening mentalny Hipnoza sportowa Kinsporth Life Kinetik Coaching

Coaching sportowy – Siatkówka

Optymalna forma w tej dyscyplinie jest efektem treningu mentalnego. Poprawia on wytrzymałość i koncentrację zawodnika m.in. na dokładności zagrywki.

Siatkówka należy do sportów drużynowych, w których każdy gracz stanowi część zespołu i wraz z innymi odpowiedzialny jest za sukces. Ta szczególna odpowiedzialność za losy całej drużyny może być przyczyną nadmiernych obciążeń psychiki zawodników. Istotnym czynnikiem będzie więc przygotowanie ich na ewentualny sukces, jak i na nieoczekiwaną porażkę.

Przygotowanie fizyczne.

Praca nad kondycją fizyczną zawodników to długotrwały proces wymagający dużego zaangażowania sił oraz regularnej powtarzalności ćwiczeń. Trening fizyczny nie będzie skuteczny, jeśli nie zostanie poparty treningiem mentalnym. Zawodnicy przygotowywani są do wysokich przeciążeń mięśni i stawów, ale także do utrzymania ciągłości ćwiczeń. Takie podejście wymaga zachowywania motywacji na ciągłym, stałym poziomie, zwątpienie i brak chęci powinny być eliminowane już na pierwszym etapie treningów.

Doskonalenie technicznego warsztatu.

Osiąganie najwyższych sukcesów w dziedzinie sportu, jaką jest siatkówka wymaga posiadania doskonałych umiejętności technicznych. Podczas zawodów, zdobyta na tej płaszczyźnie wiedza musi się przełożyć na wynik meczu. Trening mentalny pozwala zawodnikom na bieżąco kontrolować własne posunięcia, korygować błędy oraz nieoptymalne nawyki i ruchy. Istotne jest także ciągłe podążanie za ustaloną wcześniej strategią gry oraz wysokim tempem, które może doprowadzić do zmęczenia drużyny przeciwnej i utraty przez nich czujności. Świadome wykorzystywanie swych mocnych stron, wprowadzanie wyuczonych wcześniej technik w życie, to efekt niezachwianej stabilności psychicznej podczas trwania meczu, od pierwszej do ostatniej sekundy.

Koncentracja i spokój wewnętrzny.

Zawodnicy podczas meczu siatkówki zmuszeni są do ciągłej aktywności nie tylko mięśni, ale także umysłu. Szybkie odebranie piłki przekraczającej linię siatki związane jest z natychmiastowym impulsem przebywającym drogę receptorów od mózgu do mięśni. Trening pozwala maksymalnie przyspieszyć reakcję poszczególnych zawodników, a nawet nauczyć ich przewidywania zachowań przeciwników, a potem trajektorii lotu samej piłki. W tym celu potrzebne jest skupienie maksymalnej uwagi na tym, co dzieje się na boisku. Zachowanie optymalnej koncentracji zawodników jest zatem elementem nieodzownym w drodze do zwycięstwa całej drużyny, szczególnie podczas kluczowych momentów meczu, jakimi są serwis i zagrywka. Podejmowanie błyskawicznych decyzji dotyczących odbioru piłki i kierowaniu jej w odpowiednie pole, wymaga także świeżości i spokoju umysłu. Stały poziom pobudzenia psychicznego przez cały mecz może być wyłącznie wynikiem treningu mentalnego.

Technika regeneracji.

Fizyczna regeneracja zawodników jest koniecznym elementem ich sportowej kariery. Zawodnicy powinni być odporni na stres i zmobilizowani do działania. Odniesione porażki powinny się stać dobrym źródłem korygowania błędów oraz ich analizy i wprost proporcjonalnie przekładać się na zwycięstwa. Regeneracja musi dotyczyć także sfery psychicznej. Zawodnicy zapoznają się z efektywnymi metodami relaksacji, odprężania mięśni i całkowitego oczyszczania umysłu. optymalizacja zdolności koncentracji pomiędzy serwisem a zagrywką

Inne efekty:


  • optymalizacja zdolności koncentracji pomiędzy serwisem a zagrywką
  • korekta nieoptymalnych nawyków oraz ruchów,
  • przyśpieszenie fizycznej i psychicznej regeneracji po meczach oraz między nimi,
  • radzenie sobie ze stresem,
  • sztuka relaksu,
  • korekta zbyt niskiego lub zbyt wysokiego stanu pobudzenia podczas meczów lub treningów,
  • sprawność porozumiewania się (pozytywna komunikacja wewnętrzna oraz zewnętrzna)
  • wzmacniania odporności psychicznej poprzez likwidacje blokad i lęków
  • kontroli własnych emocji